Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Studier

Om ulike studier rundt hjerneslag-området.

Forskningsprosjekt HBO etter hjerneslag

Norsk Undervannsintervensjon AS (NUI AS) i Bergen starter i høst opp et pilotprosjekt som skal se på effekten av hyperbar oksygenbehandling (HBO) t...

Rammer hjerneslag ulikt hos eldre kvinner og menn?

Er det forskjell på kvinner og menn som får hjerneslag i høy alder? Og om dette er tilfelle, hvorfor er det slik?

E-rehabilitering etter hjerneslag

Sykehuset i Vestfold HF setter nå i gang et e-rehabiliteringsprosjekt etter hjerneslag. LHL Hjerneslag deltar som brukerorganisasjon.

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) kan redusere funksjonssvikt etter hjerneslag

Hyperbar oksygenbehandling har i flere år vært brukt i behandlingen av ulike lidelser som trykkfallsyke hos dykkere, gassembolier og ulike...

Kan blodpropper i hjernen løses opp med ultralydbehandling?

Kan blodpropper i hjernen løses opp med ultralydbehandling? Professor Lars Thomassen ved Haukeland universitetssykehus og overlege Håkon Tobro ved...

DAWN-studiet gir trombektomi-optimisme

En ny studie viser at personer rammet av større hjerneinfarkt fikk påviselig bedret funksjon ved behandling med trombolyse og trombektomi...

Hjerneslag av ukjent årsak forskes på gjennom NOR-FIB studiet

NOR-FIB er en stor internasjonal studie hvor man skal kartlegge forekomst av atrieflimmer hos pasienter med gjennomgått hjerneslag som ikke har fåt...

Slaghjelm testes ut i Stavanger

Tidligere i år omtalte NRK Rogaland at Stavanger universitetssjukehus skal delta i et forskningsprosjekt hvor de skal prøve ut en hjelm som skal...

Statusrapport om hjernehelse

I februar i år ga Helsedirektoratet ut en statusrapport om hjernehelse. Rapporten handler om helsetjenester og andre sektorer som også er sentrale ...

Vil gjøre livet lettere for pasienter med hjerteflimmer

Ved hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (hjerteflimmer) er pulsen uregelmessig og ofte unormalt høy. For å hindre svekkelse av hjertemuskelen ove...

Viktig studie om oppvåkningsslag

I følge dagens retningslinjer for behandling av hjerneslag skal ikke pasienter som våkner med symptomer på hjerneslag få behandling med...