Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) kan redusere funksjonssvikt etter hjerneslag

Hyperbar oksygenbehandling har i flere år vært brukt i behandlingen av ulike lidelser som trykkfallsyke hos dykkere, gassembolier og ulike gassforgiftninger, og sår- og brannskader. Sår- og brannskader gror raskere under hyperbar oksygenbehandling. Erfaringer fra disse behandlingene gjør at man nå også gjennomfører studier av utvalgte personer med gjennomgått hjerneslag.

HBO kan vurderes i rehabiliteringsfasen av hjerneslag (1). Studier viser at hyperbar oksygenbehandling kan redusere etablert funksjonssvikt og depresjon etter hjerneslag, selv i sene stadier, flere år etter at skaden oppstod (2-4, 6)

Hjerneslag er en fellesbetegnelse på hjerneinfarkt (blodpropp) og hjerneblødning. Det oppstår da hjerneskade på grunn av tap av blodsirkulasjon og dermed svikt i oksygentilførsel til hjernecellene. Hvert år rammes ca 12 000 mennesker av hjerneslag i Norge. Dette tilsvarer ca 40 nye tilfeller hver dag. På landsbasis lever det opp mot 70 000 personer som har gjennomgått hjerneslag. Over 65 % av pasientene opplever funksjonssvikt etter et hjerneslag, altså ca 40 000 mennesker.

Det er en myte at hjerneceller ikke kan erstattes, eller fornyes. I hjernen til både unge og gamle finnes det mange stamceller som har evnen til å utvikle seg til nevroner (hjerneceller) (5). Hyperbar oksygenbehandling tilfører pasienten 100 prosent oksygen under økt atmosfærisk trykk. Dette kan aktivere trykk- og oksygensensitive gener, som bidrar til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner ved å aktivere cellenes innebygde evne til selv å reparere skadet hjernevev og danne nye hjerneceller (nevrogenese), samt øke nivået av nevrotrofiner (proteiner som har vekstfremmende effekt på hjerneceller) (2, 6).

Hvordan foregår behandlingen?

Ved hyperbar oksygenbehandling sitter pasienten trygt og behagelig i et trykkammer sammen med kvalifisert personell, og ofte sammen med andre pasienter som skal behandles på samme trykk. Behandlingen foregår ved trykkammeret fylles med ekstra luft slik at trykket stiger til, eksempelvis 2,4 ganger normalt atmosfærisk trykk. Pasienten får puste 100 prosent oksygen via egen maske i 90 minutter. Behandlingen foregår én gang hver dag, mandag til fredag, så lenge behandlingsprogrammet varer. Som regel varer programmet flere uker. Hvor mange behandlingsdager den enkelte pasient trenger avhenger av tilstand og alvorlighetsgrad.

Pasienter må henvises til HBO-behandling av sin egen lege, eller spesialist som kjenner den aktuelle tilstanden godt. Denne behandlingen dekkes foreløpig ikke av det offentlige. Imidlertid jobbes det med å få til forskning på HBO ved hjerneslag i Bergen.

Kilde

1) Mathieu D, Marroni A, Kot J, Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine: recommendations for accepted and non-accepted clinical indications and practice of hyperbaric oxygen treatment, Diving and Hyperbaric Medicine, Volume 47 No. 1 March 2017

2) Efrati S, Ben-Jacob E, Reflections on the neurotherapeutic effects of hyperbaric oxygen, Journal Expert Review of Neurotherapeutics, Volume 14, 2014 - Issue 3

3) Rosario ER, Kaplan S, The Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy Following an Ischemic Stroke, Stroke. 2015;46:ATP224

4) Dong Y, Shan J, Ze Y, et al., The effects of combined hyperbaric oxygen therapy on patients with poststroke depression, J. Phys. Ther. Sci.27: 1295–1297, 2015

5) Wang W, et al., Mitochondrial DNA integrity is essential for mitochondrial maturation during differentiation of neural stem cells, Stem Cells. 2010 Dec;28(12):2195-204.

6) Efrati S, Fishlev G, Bechor Y, Volkov O, Bergan J, et al., Hyperbaric Oxygen Induces Late Neuroplasticity in Post Stroke Patients - Randomized, Prospective Trial (2013)