Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kan blodpropper i hjernen løses opp med ultralydbehandling?

Kan blodpropper i hjernen løses opp med ultralydbehandling? Professor Lars Thomassen ved Haukeland universitetssykehus og overlege Håkon Tobro ved Sykehuset Telemark jobber med å finne svaret.

NOR-SASS II undersøker effekten av kontrastforsterket ultralyd hos alle pasienter innlagt med akutt hjerneinfarkt innen 4,5 timer etter symptomstart ved å randomisere (tilfeldig fordele) pasientene enten til ultralyd eller ingen ultralyd. For øvrig følger alle pasientene avdelingens rutiner for behandling.

I Norge foregår dette studiet ut fra Haukeland universitetssykehus i Bergen, men i et løpende samarbeid med Sykehuset i Telemark/Skien. Ved Sykehuset Telemark ledes studiet av overlege Håkon Tobro. Han undersøker om ultralyd i kombinasjon med blodproppløsende medisin kan påvirke blodpropper i hjernen. Ved å kombinere ulike behandlinger forsøker han å kartlegge muligheten for å løse opp blodproppene. I studiet kombineres ultralyd, blodproppløsende medisiner, kontrastmiddel og mikrobobler som sprøytes inn i blodbanen.

Tiden er avgjørende

Hjerneinfarkt er forårsaket av blodpropp i hjernens arterier. Intravenøs trombolyse (blodproppoppløsende behandling) er bevist effektiv behandling for akutt hjerneinfarkt. Trombolyse fjerner imidlertid blodproppen bare i 30-40 prosent av tilfellene. Dette etterlater mange pasienter med en betydelig hjerneskade.

Tid fra symptomer på hjerneslag til blodproppen er fjernet er avgjørende uavhengig av metode: Dersom blodproppen fjernes innen 90 minutter vil en av fire pasienter utskrives uten symptomer. Hvis blodproppen fjernes etter 3-4,5 timer vil en av 14 pasienter utskrives uten symptomer.

Mekanisk trombektomi (manuell uthenting av blodpropp) utføres bare ved universitetssykehus. Det kan være en tilleggsbehandling etter trombolyse for ca. 10-30 prosent av pasientene som har synlig blodpropp i hjernens største arterier.

Nytt alternativ?

Sonotrombolyse er et lovende terapeutisk alternativ hos pasienter med akutt hjerneinfarkt. Studiet er etablert og styrt av professor Lars Thomassen ved Haukeland universitetssykehus.

– Dette er ikke standard behandling fordi vi mangler store kliniske studier, påpeker Håkon Tobro ved sykehuset Telemark. – Bevis, erfaring og ulike pasientstudier gir nå grunnlaget for utformingen av vår studie. I dag finnes det ingen data i forhold til effekten av kontrastforsterket sonotrombolyse hos pasienter med mindre alvorlig hjerneinfarkt i fravær av synlig blodpropp.

Ultralydbølger med en frekvens på to MHz øker blodproppoppløsing og gjenåpning av blodåren kombinert med intravenøs trombolyse (sonotrombolyse). Sonotrombolyse kan ytterligere forsterkes med intravenøs kontrast (gass mikrobobler).

– Vår studie tar sikte på utprøving av kontrastforsterket sonotrombolyse til alle pasienter med akutt hjerneinfarkt, ikke bare 10 prosent av pasientene med store synlige blodpropper. Pasienter som ankommer sykehuset innen tidsvinduet som ikke kan få trombolyse grunnet blodfortynnende medikamenter, kan også inkluderes i studien, sier Tobro.

– Å utvikle nye behandlingsmetoder for pasienter med akutt hjerneinfarkt er avgjørende. På grunn av tidsaspektet for effektiv behandling, begrenset effekt av intravenøs trombolyse og de logistiske utfordringene i Norge ved manuell uthenting av blodpropp er det av stor betydning at det forskes på utvikling av gode behandlingsmetoder for hjerneinfarkt.

Prosjekt har som mål å gi et trygt og forbedret akuttbehandlingstilbud til slagpasienter i alle landets kommuner som kommer til sykehus innen 4,5 timer etter symptomdebut. Behandlingen kan være tilgjengelig umiddelbart ved pasientens lokalsykehus og kan i utgangspunktet gis ved alle slagenenheter i landet. Behandlingen vil ikke være begrenset til pasienter med blodpropp i hjernens største arterier eller til pasienter som bor nær universitetssykehusene. Det tas sikte på at studiet avsluttes i desember 2019, og at opp mot 200 pasienter da er inkludert.