Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Eldre par på strand
Foto: Shutterstock

Rammer hjerneslag ulikt hos eldre kvinner og menn?

Er det forskjell på kvinner og menn som får hjerneslag i høy alder? Og om dette er tilfelle, hvorfor er det slik?

Studiet "Factors contributing to sex differents in functional outcomes and partipication after stroke" ble nylig publisert i Neurology, og gjennom studiet er det sett på faktorer som bidrar til kjønnsforskjeller i funksjonsnivå, deltakelse og selvstendighet etter gjennomgått hjerneslag.

Studiet tar utgangspunkt i flere ulike studier fra blant annet i Australasia (som består av Australia, New Zealand og Ny-Guinea), Europa, Sør-Amerika og Karibien, og studie har sett på funksjonsnivået både ett og fem år etter gjennomgått slag.

Eldre kvinner rammes hardere enn menn

Studiet finner at eldre kvinner har større utfall og flere begrensninger i livet sitt etter å ha gjennomgått hjerneslag sammenlignet med menn. Færre kvinner får behandling i slagenheter, de kommer seinere inn til akuttbehandling, de har behov for mere hjelp, og flere trenger å bo i sykehjem og har mere behov for hjelp, sammenlignet med menn.

Hvorfor er det sånn?

Noe av konklusjonen er at gjennomsnittlig alder for å få hjerneslag er høyere hos kvinner enn hos menn. Hjerneslag som rammer de eldste, ser ut til å være større og mere alvorlig enn hos yngre personer. På grunn av at kvinnene har høy alder, har de dermed allerede flere andre sykdommer (økt komorbiditet) og har flere risikofaktorer som følge av alderen. Flere av kvinnene hadde behov for mere hjelp allerede før slaget rammet. Noen bodde i institusjon. Flere bodde uten ektefelle. Ettersom de har levd lenger uten å få slag, hadde de også mindre kapasitet til å trene seg opp etterpå. Dette kan likevel ikke forklare alle ulikhetene mellom menn og kvinner som kommer frem i flere av studiene. I studiet blir det diskutert om det at kvinner er mere forsiktig i sin væremåte også påvirker deres evne til å få best mulig utbytte av rehabiliteringen? Har de mere smerter i muskel og skjelettsystemet fra før, på grunn av alderen, og er mere redd for å utfordres og å falle? Har kvinner barrierer som påvirker effektiv rehabilitering? Studiet gir ikke svar på disse spørsmålene, men man kan undres på om det finnes genetiske forskjeller mellom kvinner og menn som også avgjør sluttresultatet etter rehabiliteringen.

Dette studiet sammenligner situasjonen for slagrammede i mange land, der det kan være større og andre ulikheter enn det vi ser i Norge. Det er likevel sannsynlig at det samme gjelder for norske kvinner i høy alder. Norsk hjerneslagregisters oversikt viser uendrede tall gjennom flere år. I 2021 var gjennomsnittlig alder for å få hjerneslag 77 år hos kvinner, mens den var 72 år for menn. Flere menn enn kvinner får hjerneslag, bortsett fra i aldersgruppen over 85 år hvor tendensen snur. I denne gruppen får mange flere kvinner enn menn hjerneslag (1202 kvinner og 752 menn). Det går ikke frem av rapporten i Norsk Hjerneslagregister om hvorvidt menn har bedre funksjonsnivå enn kvinner etter hjerneslag.

 

Kilde

Factors contributing to sex differences in functional outcomes and participation after stroke ()

Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2021 (stolav.no)

Norsk hjerneslagregister