Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
CT-bilde av hjerneslag

Slaghjelm testes ut i Stavanger

Tidligere i år omtalte NRK Rogaland at Stavanger universitetssjukehus skal delta i et forskningsprosjekt hvor de skal prøve ut en hjelm som skal bidra til raskere diagnostikk ved akutt hjerneslag. Raskere diagnostikk kan gi raskere behandling.

Hjelmen benytter en form for mikrobølgeteknologi og skal brukes til å skille mellom hjerneslag forårsaket av blødning og blodpropp (hjerneinfarkt). Ved hjerneinfarkt er det et betydelig potensiale for bedre resultat dersom blodproppen løses opp ved hjelp av trombolyse.

Kan spare verdifull tid

Trombolyse er en medisin som i dag gis inne i sykehuset etter at det er tatt et CT-bilde av hodet for å utelukke blødning som årsak til hjerneslaget. Det er kun ved hjerneinfarkt at trombolyse kan brukes. Når pasienten må fraktes inn til sykehuset og videre til CT- maskinen går tiden fort. Om lag to millioner hjerneceller dør hvert minutt ved hjerneinfarkt, og effekten av trombolysebehandlingen er svært avhengig av hvor lang tid det tar før den gis.

Nå håper forskerne ved Stavanger universitetssjukehus at den nye hjelmen er god nok til å skille mellom hjerneblødning og blodpropp slik at trombolysebehandlingen kan starte allerede ute i ambulansen. Seksjonsoverlege Martin Kurz sier i intervjuet med NRK Rogaland at dette fortsatt er på forskningsstadiet og det vil ta tid før hjelmen kan brukes i praksis, men at den er lovende. I denne delen av studien skal pasientene undersøkes med hjelmen i tillegg til en vanlig CT-undersøkelse på sykehuset for å se om de to metodene gir samme resultat.

Samarbeid

Hjelmen er utviklet ved Chalmers universitet i Sverige og forskningen i Norge er et samarbeid mellom utviklerne, Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssykehus og Statoil. Hjelmen skal testes ut offshore og på sykehusene.

Ny teknologi og ny organisering

Vi har tidligere omtalt Norsk luftambulanses pågående forskningsprosjekt hvor de har utstyrt en ambulanse med en CT-maskin. Denne studien har også som mål å redusere tiden det tar fra slaget rammer til behandling kan starte. Når teknologien og behandlingen bringes ut til der pasienten er kan det spares mye verdifull tid fremfor å måte frakte pasienten inn til sykehus før de viktige undersøkelsene blir gjennomført.

Over halvparten er for sent inn til sykehus

Effekten av trombolysebehandling er avhengig av hvor raskt behandlingen gis. Etter 4,5 timer er effekten så liten at faren for bivirkning er større enn effekten av behandlingen. I følge Norsk hjerneslagregisters årsrapport fra 2015 (PDF) ble 44,3 prosent av pasientene innlagt i sykehus innen fire timer etter at symptomene på hjerneslag oppstod. Det betyr at over halvparten av pasientene går glipp av potensielt effektiv behandling. Om ny teknologi og organisering av akuttbehandlingen kan organiseres slik at flere får mulighet til å raskt få effektiv behandling, vil det spare mange slagrammede for fremtidige lidelser av hjerneslaget.