Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Viktig studie om oppvåkningsslag

I følge dagens retningslinjer for behandling av hjerneslag skal ikke pasienter som våkner med symptomer på hjerneslag få behandling med blodproppløsende medisin (trombolyse). En ny studie vil undersøke om denne pasientgruppen har nytte av slik behandling.

Ny studie vil undersøke effekt av trombolyse ved oppvåkningsslag

I TWIST-studien forsøker de å finne svar på om det kan være effektivt å gi trombolyse ved oppvåkningsslag. LHL Hjerneslag bidrar med en brukerrepresentant i arbeidet med studien.

Les mer: Behandling av hjerneslag.

Dagens retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler ikke trombolyse dersom det er ukjent når symptomene for hjerneslag oppstod. Det vil si at dersom du våkner med hjerneslagsymptomer vil du ikke kvalifisere til denne behandlingen. Årsaken til det er at effekten av behandlingen avtar raskt i forhold til hvor lang tid som har gått. Etter 4,5 timer vil effekten være så liten, og faren for alvorlig bivirkning så stor, at det anbefales å ikke gi trombolyse.

Samtidig tyder det på at en stor andel av de hjerneslag som inntreffer under søvn skjer kort tid før oppvåkning. Derfor er det en mulighet for at trombolyse kan ha en god effekt for en del pasienter. I TWIST-studien søkes det svar på om man ved å gi trombolyse til de som våkner med hjerneslagsymptomer innen 4,5 timer etter oppvåkning, kan gi bedre resultat enn å ikke gi denne behandlingen. I studien brukes en type trombolyse som heter tenecteplase. Denne er noe enklere å administrere enn alteplase, som brukes i dag, fordi den kan gis som en engangsdose.

Viktig å ta hensyn til eventuelle bivirkninger

Pasientene som samtykker å delta i studien vil trekkes til å få eller ikke få behandling med trombolyse. Effekten skal måles i funksjonsnivå etter tre måneder sammenliknet i de to gruppene. Det tas mål om å inkludere 500 pasienter i studien.

En annen ting forskerne søker svar på, er om en kan bruke ulike typer CT-bilder til å velge ut hvilke pasienter som mest sannsynlig kommer til å ha nytte av behandlingen. Det er viktig for å unngå å påføre fare for bivirkninger hos pasienter som sannsynlig vil ha liten nytte av en slik behandling.

Samarbeid mellom flere land

Studien er samarbeidsprosjekt mellom forskere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen og England. Studien ledes av Universitetssykehuset Nord-Norge / Universitetet i Tromsø.

LHL Hjerneslag bidrar med én brukerrepresentant i arbeidet med studien. Vi mener at slike studier er avgjørende for å sikre at den medisinske behandlingen av akutt hjerneslag går videre. På denne måten får vi bidratt til utviklingen av forskningsbasert kunnskap som kan gi et godt grunnlag for fremtidige behandlingsretningslinjer.