Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Medlemsundersøkelse: kartlegging av interesse for å delta i medisinske studier

Arbeidsutvalget ønsker at norske personer med Alfa-1 mangel skal få anledning til å delta i medisinske studier.

Før vi setter i gang et større arbeid på dette trenger vi å vite om våre medlemmer er interessert i å delta.

Vi gjennomfører derfor denne medlemsundersøkelsen der vi ber de med Alfa-1 mangel som er interessert i å delta i medisinske studier om å ta stilling til følgende alternativ (basert på situasjonen som er i dag, hvor vi ikke har tilgang til bremsemedisin). 

Du kan velge så mange svaralternativer du vil.

Viktig informasjon
Det er helt frivillig og uforpliktende å delta i undersøkelsen.
Vi kommer ikke til å dele ditt navn eller din e-postadresse med noen. De som velger alternativ F kan bli kontaktet av arbeidsutvalget. Vi vil også informere om muligheter for studiedeltakelse via våre medlemslister og Facebook.

Hva skal vi bruke informasjonen til?
Arbeidsutvalget skal bruke svarene til å:

  1. Avgjøre om det er tilstrekkelig interesse hos våre medlemmer til at vi kan jobbe videre for deltakelse i medisinske studier
  2. Formidle i tallform til norske medisinere/de som arbeider med Alfa-1 studier hvor mange medlemmer som har interesse for å delta i studier, og hva de er interessert i å delta i.

Medlemsundersøkelse ALFA-1

Velg 1 eller flere: