Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Sør-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) ble valgt i mars 2018.

LHL Sør-Trøndelag

Adresse: LHL Sør-Trøndelag
Innlegget 7
7290 STØREN
Tlf: 95253720 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Lars Woldmo Fylkesutvalgsleder 95253720 95253720
John Esten Skjærli 1 Varamedlem 95782008 95782008
Torunn Weiseth IT-kontakt/medlemsregister 92679528 92679528
Torill Engan Nestleder fylkesutvalg, Fylkesstudieleder 97521535 97521535
Tormod Thorvik Styremedlem fylkesutvalg 72556132 95219936
Asbjørn Hellem Styremedlem fylkesutvalg 72528068 98474301
Roger Dragsten Moe Styremedlem fylkesutvalg 90109600 90109600