Hopp direkte til innhold

LHL Bergen

LHL Bergen har per 1. januar 2020 2 216 medlemmer

Som et av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende. Laget er for interesserte i alle aldre.

Les om

Laget har kontor og møtelokaler i Vestre strømkaien 7/9, 3. etg. Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 10–13 og torsdag kl. 10–14. Kan vi hjelpe deg med noe, er du hjertelig velkommen til et besøk eller en prat over telefonen.

Vi har regelmessig åpne medlemsmøter med foredrag, sosialt samvær og enkel servering. Ta gjerne med venner eller andre du tror kan ha nytte av det på møtene våre. Vi har også julebord.

Av andre aktiviteter har vi tilbud om trimgrupper over hele byen, samt turgrupper både på dagtid og ettermiddag. Vi har også en gruppe som spiller boccia.

Av likepersonsaktiviteter har vi likepersonstelefon mandag–fredag kl. 12–22 (se aktivitetskalenderen for nærmere informasjon) og likepersonsstilbud for hjerte og lunge på Haukeland universitetssjukehus og på Haraldsplass Diakonale Sykehus onsdager kl. 17–19.

Gjennom året arrangerer vi også turer: byvandring, dagsturer, turer med overnatting, sydenturer og cruise.

Alle våre aktiviteter blir annonsert på vår side på Facebook: LHL Bergen. I tillegg vil aktivitetene annonseres i vårt medlemsblad og i vår aktivitetskalender – se nedenfor.

Alt arbeid i LHL Bergen er basert på frivillig innsats og vi vil gjerne ha flere nye medlemmer med oss, både yngre og eldre. Alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, forslag til nye aktiviteter eller vil vite mer om hva vi driver med.

Våre viktigste inntektskilder er medlemskontingenten, grasrotandelen, høstlotteri, basar og tilskudd fra Bergen kommune. Testamentariske gaver er også en av våre inntektskilder.

LHL Bergen samarbeider med nettverket LHL Hjerneslag Ung Hordaland. Du finner mer informasjon om nettverket på deres side på Facebook: LHL Hjerneslag Ung Hordaland.

Bli medlem - du også.

LHL Bergen

Adresse: LHL Bergen
Vestre Strømkaien 7/9, 3 etg
5008 BERGEN
Tlf: Mobil: 461 21 803
E-post: Bankkonto: 95211240610
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Merethe Landaas IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag merethe.landaas@gmail.com 48882316
Asbjørn Monsen 2. varamedlem fylkesutvalget, Instruktør trim og turgrupper asmons@online.no 55191023 92408206
Svein Nord Kristiansen Brukerrep. kommunalt råd s-krist4@online.no 55181463 93211353
Hans Louis Zweidorff Instruktør trim og turgrupper hans.zweidorff@gmail.com 55169619 98416350
Johnny Donnè Instruktør trim og turgrupper johnny@ferryland.no 55126699 95401865
Ellinor Hovland Instruktør trim og turgrupper hovland.ellinor@gmail.com 55330261 99249418
Sølvi Endresen Instruktør trim og turgrupper, 1 Varamedlem soelvien@gmail.com 92843688 92843688
Britt Ingers IT-kontakt/medlemsregister brittingers@live.no 46747602 46121803
John Tore Simonsen Kasserer, Medlem valgkomite fylke, Nestleder lokallag johntoresimonsen@yahoo.no 55122706 95261510
Jan Ingvar Bakke Leder i valgkomite lokallag ji.bakke@online.no 55130813 93226249
Sondre Odnæssveen Likepersonsansv. lokallag sondrodn@gmail.com 92058298
Mariann Jensen Sekretær, Styremedlem lokallag mariann.jensen@hotmail.com 48264357 48264357
Johnny Thorolf Sunde Studieleder lokallag sujo02@hotmail.com 55185627 91580125

Våre aktiviteter