Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Sør-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) ble valgt i mars 2018.

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag representert ved Fylkesutvalgsleder Lars Woldmo, LHL Midtre Gauldal, Fylkesstudieleder Toril Engan, LHL Røros, Likemannskoordinator Irene T. Andersen, LHL Trondheim Øst, Styremedlem Asbjørn Hellem, LHL Bjugn og Vararepresentater Kirsti Lønvik, LHL Heimdal/Saupstad og John E. Skjærli, LHL Meldal Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag representert ved fylkesutvalgsleder Lars Woldmo, LHL Midtre Gauldal, fylkesstudieleder Toril Engan, LHL Røros, likemannskoordinator Irene T. Andersen, LHL Trondheim Øst, styremedlem Asbjørn Hellem, LHL Bjugn og vararepresentanter Kirsti Lønvik, LHL Heimdal/Saupstad og John E. Skjærli, LHL Meldal. (Foto: Helle Grøttum)

LHL Sør-Trøndelag - 10012400

Adresse: LHL Sør-Trøndelag
Innlegget 7
7290 STØREN
Tlf: 95253720 Mobil:
Epost: Bankkonto: 90416900069

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
John Esten Skjærli Varamedlem j-estens@online.no 95782008 95782008
Irene Thangstad Andersen Brukermedvirkningskoordinator irene.andersen@lhl.no 91897106 91897106
Asbjørn Hellem Styremedlem fylkesutvalg ashellem@broadpark.no 72528068 98474301
Jan Hukkelås Leder valgkomite fylke astridhukkel@hotmail.com 41263691 41263691
Torill Engan Landsstyrerepresentant torill-engan@roros.net 97521535 97521535
Lars Kåre Woldmo Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant lars.woldmo@online.no 72431519 95253720
Kirsti Lønvik Varamedlem, Vara landsstyret kelonvik@gmail.com 73930500 90127085
Jann O. Krangnes Likemannskoordinator fylkesutvalg, Vara landsstyret jannkrangnes@hotmail.com 91346012
Torunn Weiseth IT-kontakt/medlemsregister torunn_80@hotmail.com 92679528 92679528
Roger Dragsten Moe IT-kontakt/medlemsregister rwdm65@gmail.com 90109600 90109600