Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Sør-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) ble valgt i mars 2018.

LHL Sør-Trøndelag - 10012400

Adresse: LHL Sør-Trøndelag
7580 SELBU
Tlf: 95253720 Mobil:
E-post: Bankkonto: 90416900069
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Lars Kåre Woldmo Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant lars.woldmo@online.no 72431519 95253720
Irene Thangstad Andersen Brukermedvirkningskoordinator irene.andersen@lhl.no 91897106 91897106
Torill Engan Fylkesstudieleder, Landsstyrerepresentant, Nestleder fylkesutvalg torill-engan@roros.net 97521535 97521535
Torunn Weiseth IT-kontakt/medlemsregister torunn_80@hotmail.com 92679528 92679528
Roger Dragsten Moe IT-kontakt/medlemsregister rwdm65@gmail.com 90109600 90109600
Jan Hukkelås Leder valgkomite fylke astridhukkel@hotmail.com 41263691 41263691
Asbjørn Hellem Likemannskoordinator fylkesutvalg, Styremedlem fylkesutvalg ashellem@broadpark.no 72528068 98474301
John Esten Skjærli Varamedlem j-estens@online.no 95782008 95782008
Kirsti Lønvik Varamedlem, Vara landsstyret kelonvik@gmail.com 73930500 90127085