Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Sør-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Sør-Trøndelag) ble valgt i mars 2015.

bilde av Lars Kåre Woldmo, Torill Engan og Sverre SolstrandFylkesutvalget i Sør-Trøndelag representert ved Lars Kåre Woldmo, Torill Engan og Sverre Solstrand (Foto: Helle Grøttum)

LHL Sør-Trøndelag - 10012400

Adresse: LHL Sør-Trøndelag
Innlegget 7
7290 STØREN
Tlf: 95253720 Mobil:
Epost: Bankkonto: 90416900069

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Gunnar Størseth 2. Varamedlem gunnar.storseth@getmail.no 90977467 90977467
Asbjørn Hellem Leder valgkomite fylke ashellem@broadpark.no 72528068 98474301
Sverre Solstrand Vara landsstyret, Fylkesstudieleder edsolst@online.no 95721576 95721576
Torill Engan Landsstyrerepresentant, Likemannskoordinator fylkesutvalg, Nestleder fylkesutvalg torill-engan@roros.net 97521535 97521535
Lars Kåre Woldmo Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant lars.woldmo@online.no 72431519 95253720
Kirsti Lønvik Varamedlem, Vara landsstyret kelonvik@gmail.com 73930500 90127085
Torunn Weiseth IT-kontakt/medlemsregister torunn_80@hotmail.com 92679528 92679528
Roger Dragsten Moe IT-kontakt/medlemsregister rwdm65@gmail.com 90109600 90109600

Våre aktiviteter