Hopp direkte til innhold

LHL Åfjord

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Åfjord

Adresse: LHL Åfjord
Vassneset 7
7170 ÅFJORD
Tlf: Mobil: 93257539
E-post: Bankkonto: 43454548265
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jakob Iversen 1 Varamedlem jakob.iversen@hotmail.com 72531455 91399683
Randi Kvernstad 2. Varamedlem, Kasserer Rand-kve@online.no 72531449 97526109
Rolf Trana Brukerrep. kommunalt råd rlenn-t@online.no 41225092 41225092
Sigrun Stjern Instruktør trim og turgrupper sistjern@hotmail.com 72534456 41683940
Bjarne Ottar Hosen Instruktør trim og turgrupper bjarnehosen@gmail.com 72534316 48182949
Aud Frønes Instruktør trim og turgrupper aud.frones@gmail.com 41647284 41647284
Wenche Næss Winther Instruktør trim og turgrupper wenche-winther@live.no 92295422 92295422
Anne Fines Instruktør trim og turgrupper, Leder i valgkomite lokallag an-jonet@online.no 90109028 90109028
Sverre Solstrand IT-kontakt/medlemsregister, Brukerrep. kommunalt råd sverre.edgar.solstrand@outlook.com 93257539 93257539
Anna Skansen Rønne Likemannsansv. lokallag, Nestleder lokallag oddr2@online.no 72533946 41385222
Edit Kristin Humstad Studieleder lokallag edit@live.no 72531198 40065072
Odd Bugten Styremedlem lokallag odbugten@online.no 72531140 90944079

Våre aktiviteter