LHL

Hopp direkte til innhold

Kvalitet og kunnskap

Fagfolkenes regionale ressurssenter innen hjerterehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Våre arbeidsområder

Arbeidsområder

Ressurssenteret (RS) jobber ut ifra en ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Vi utarbeider årlige handlingsplaner som legger rammene for vårt arbeid og som beskriver hvilke områder vi skal satse på i inneværende år.