Hopp direkte til innhold
Foto: Sidsel Tønnessen

Fagfolkenes regionale ressurssenter innen hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst. Vi holder til på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst skal bidra med kvalitetsutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og være er et kunnskapssenter hvor fagfolk kan søke bistand.

Ressurssenteret (RS) jobber ut ifra en ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Vi utarbeider årlige handlingsplaner som legger rammene for vårt arbeid og som beskriver hvilke områder vi skal satse på i inneværende år.

Kurs og seminarvirksomhet

Aktuelle tilbud for hjertepasienter i kommunene i