LHL-klinikkene Røros

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Mestring og livskvalitet

Vi er ledende innen rehabilitering i Midt-Norge og har tilbud spesielt tilrettelagt for deg som har hjerte-, lungesykdom eller er kreftsyk.

Våre tilbud

Rehabilitering

Hjerterehabilitering
Rehabilitering for deg som har en hjertesykdom og som ønsker å fungere best mulig i hverdagslivet. 

Lungerehabilitering
Rehabilitering for deg som har en lungesykdom og som ønsker å fungere best mulig i hverdagslivet. 

Kreftrehabilitering 
Rehabilitering for deg som har gjennomgått kreftbehandling og som ønsker å fungere best mulig i hverdagslivet.

Ventetider: vi har korte ventetider for våre rehabiliteringsopphold. Les mer om våre ventetider på helsenorge.no

Fornøyde pasienter

LHL-klinikkene Røros får massiv ros av pasientene, og skårer høyere enn snittet for alle virksomhetene som er omfattet i en pasienttilfredshetsundersøkelse. Dette er vi svært stolte av!

- Vi ønsker stadig å bli bedre, og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært verdifulle i forbedringsarbeidet, sier Mary Anne Bakos, daglig leder.

Kontakt oss

Telefon 72 40 95 00

Resepsjonen vår er åpen fra kl. 07.00 - 22.00.

Har du helsefaglige spørsmål, kontakt oss i kontortiden fra 08.00 – 15.30, mandag – fredag.

E-post roros.post@lhl.no

Vi svarer så fort vi kan innenfor våre åpningstider.

Adresse: LHL-klinikkene Røros, Øverhagaen 15, 7374 Røros

Drift som vanlig ved LHL-sykehuset Gardermoen og LHL sine klinikker

Det vises til medieomtale om den økonomiske situasjonen i LHL. Vi gjør oppmerksom på at det er drift som vanlig ved LHL-sykehuset Gardermoen og LHL sine klinikker.