LHL

Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

LHL-klinikkene Røros

Spesialisert rehabilitering for hjerte- og lungesyke, sykelig overvektige og kreftsyke.

Vi tilbyr

Hjerterehabilitering
Bli bevisst din egen livsstil og få hjelp til å foreta varige endringer.

Lungerehabilitering
Hjelp til å mestre hverdagen som kronisk lungesyk.

Kreftrehabilitering 
Rehabilitering for deg som har gjennomgått kreftbehandling og som ønsker å fungere best mulig i hverdagslivet.

Sykelig overvekt - livsstilsendring
Et tilbud i samarbeid med Senter for behandling av sykelig overvekt (RSSO) ved St. Olavs Hospital.

Hjertesjekk
Poliklinisk utredning og behandling av hjertesykdommer. Rask og grundig utredning – uten ventetid.

Testing av idrettsutøvere
Testlaboratorium med erfarne testledere og kan blant annet tilby testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil.

Søk plass