Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Nye treningsprogrammer

LHL har fokus på fysisk aktivitet i lokallagene. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Det foreligger også overbevisende dokumentasjon på at fysisk aktivitet kan gi bedre funksjonsevne, sykdomsmestring og livskvalitet hos lungesyke.

Se treningsprogrammene i nettbutikken

Mange av lokallagene i LHL driver treningsgrupper og her tilbys det enkel trening sammen med andre som er i lik situasjon. De fleste av disse gruppene er likepersonsbaserte, det vil si at et av medlemmene stiller frivillig som instruktør.

For å møte disse treningsgruppenes behov har LHL i mange år hatt egenutviklede treningsprogrammer som er spesielt tilpasset personer med hjerte-, kar- og/eller lungesykdom.

Programmene "Fysisk Aktivitet nivå 1", "Fysisk Aktivitet Nivå 3" og "Vanntrim" er oppdaterte med ny musikk og øvelser. Programmene er utarbeidet av fysioterapeuter ansatt i LHL i samarbeid med brukere. Treningsprogrammene består av et øvelseshefte med bilder og instruksjon, samt 2 tilhørende CDer (med og uten instruksjon på musikken).

På triminstruktørkurs vil deltakerne få utdelt et hefte for nivået de deltar på og får en grundig opplæring i programmet, og i det å være instruktør i gruppe. Treningsheftene kan også kjøpes av lokallag og triminstruktører i nettbutikken på LHL.no.

Vi håper de nye treningsprogrammene gir grunnlag for et godt tilbud lokalt til de som ønsker å være fysisk aktive i gruppe. Og at det vil bidra til ny motivasjon hos alle dyktige triminstruktører!

Likepersoner og trimtilbud

Ønsker du å bli triminstruktør? Ta kontakt:

 

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Organisasjonsrådgiver / Fysisk aktivitet
99 36 49 72

Kan bistå med trening, fysisk aktivitet og triminstruktørkurs.