Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Nye treningsprogrammer

LHL har fokus på fysisk aktivitet i lokallagene. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Det foreligger også overbevisende dokumentasjon på at fysisk aktivitet kan gi bedre funksjonsevne, sykdomsmestring og livskvalitet hos lungesyke.

Se treningsprogrammere i nettbutikken

Mange av lokallagene i LHL driver treningsgrupper og her tilbys det enkel trening sammen med andre som er i lik situasjon. De fleste av disse gruppene er likepersonsbaserte, det vil si at et av medlemmene stiller frivillig som instruktør.

For å møte disse treningsgruppenes behov har LHL i mange år hatt egenutviklede treningsprogrammer som er spesielt tilpasset personer med hjerte-, kar- og/eller lungesykdom.

Programmene "Fysisk Aktivitet nivå 1", "Fysisk Aktivitet Nivå 3" og "Vanntrim" er oppdaterte med ny musikk og øvelser. Programmene er utarbeidet av fysioterapeuter ansatt i LHL i samarbeid med brukere. Treningsprogrammene består av et øvelseshefte med bilder og instruksjon, samt 2 tilhørende CDer (med og uten instruksjon på musikken).

På triminstruktørkurs vil deltakerne få utdelt et hefte for nivået de deltar på og får en grundig opplæring i programmet, og i det å være instruktør i gruppe. Treningsheftene kan også kjøpes av lokallag og triminstruktører i nettbutikken på LHL.no.

Vi håper de nye treningsprogrammene gir grunnlag for et godt tilbud lokalt til de som ønsker å være fysisk aktive i gruppe. Og at det vil bidra til ny motivasjon hos alle dyktige triminstruktører!

 

Ønsker du å bli triminstruktør? Ta kontakt:

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Helsefaglig rådgiver. Fysioterapeut

Kan bistå med fysisk aktivitet og triminstruktørkurs.