LHL

Hopp direkte til innhold

Aktuelle saker for tillitsvalgte

Covid-19 og gjennomføring av årsmøter

Sentralstyret i LHL behandlet i møte 11. november årsmøtegjennomføring i lagene. I henhold til LHLs vedtekter skal lokallag avvikle årsmøter innen...

Kursrapportering til Funkis for sommer og høstsemester

Mange kurs fra juni til utgangen av november er ikke rapportert enda.

Retningslinjer for gruppetrening i sal, basseng og utendørs, møter og samlinger

LHL følger fortløpende med på myndighetenes råd og vil justere retningslinjene.

Ny krisepakke for frivilligheten 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Hvilke lokale tiltak kan lokallaget tenke seg å gå i gang med i 2021- og trengs det midler til arbeidet?

Selv om lokale aktiviteter i LHL er satt på vent i disse koronatider så oppfordres lokallaget til å samle idéer til framtidige lokale tiltak som de...

LHLs lokallag kan åpne for utendørs tilbud til medlemmene

Sentralstyret i LHL vurderer det slik at lagene kan starte en gradvis åpning av utendørs tilbud til medlemmer. Når det gjelder innendørs aktivitet,...

LHL inngår ny avtale med AlphaReg – forenkler ytterligere for lokallagene

Lokallag som bruker AlphaReg vil nå få bistand til å flytte regnskapet over til en sky-løsning. Det sikrer at laget alltid har oppdatert back-up av...

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivilligheten

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for arrangementer som har blitt avlyst, utsatt eller stengt pga....

LHL ber lokallag innstille aktivitet pga. koronavirus

LHL organiserer mennesker som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av korona. Derfor ble det torsdag 5. mars sendt ut informasjon...

Nye treningsprogrammer

LHL har fokus på fysisk aktivitet i lokallagene. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og behandle hjerte- og...

Situasjonen for LHL er dramatisk og alvorlig

LHL vedtok i 2013 å etablere det nye LHL-sykehuset Gardermoen. For ett år siden flyttet Feiringklinikken og Glittreklinikken inn under samme tak i...

Vant Mercedes, men hvor er millionloddet?

Jubelen sto i taket på Ranheim da LHL-medlem og loddabonnent Trine Almåsbakk vant en Mercedes 350 hybrid i LHL-lotteriet nr. 11. Leder av LHL...

Nytt interessepolitisk program på hjerneslagområdet

Sentralstyret har vedtatt interessepolitisk program for LHL Hjerneslag 2018-2020. I kommende periode prioriteres tre hovedområder: Økt kunnskap og...

Utbetaling av momskompensasjon til lagene

LHL vil betale momskompensasjonen videre til lagene straks beløpet er mottatt fra staten. LHL vil ikke benytte seg av muligheten til å kreve et...

Tillitsvalgt vant 50 000 kroner i LHL-lotteriet

Alle som registrerer lodd i LHL-lotteriet uten gevinst eller hjertesymbol er med i trekningen om 50 000 kroner hver måned. Fylkesleder i LHL Østfol...

LHL – en ideell aktør

LHL har siden etableringen av THO i 1943 tilpasset sin virksomhet til samfunnets behov. Nå utvikler LHL tjenestetilbud der helseforsikring og...

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om...

LHL – en åpen og inkluderende organisasjon

Bak denne overskriften lurer det mange utfordringer. I 2014 utviklet LHL et eget kurshefte som omhandler noen av de. Kurset er fortsatt like aktuelt.

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro...

Forholdet mellom LHL, LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag

LHLs administrasjon får en del spørsmål om de nye organisasjonene LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag, medlemskap og demokratiske rettigheter i ...

Verv spillere til grasrotmidler til lokallaget

De fleste lag i LHL er nå mottakere av Grasrotmidler. Ved å verve spillere til å gi "sin" Grasrotandel til det lokale LHL lag, kan grasrotandelen b...

Hjerteboka – informasjon og råd om hjertesykdommer

Angina, hjerteflimmer, risiko, undersøkelser, medisiner, operasjoner, sexliv, kosthold. Bekymringer og spørsmål knyttet til hjertesykdommer kan vær...

Hvordan arrangere en stand?

Har dere lyst til å spre informasjon om LHL og lokallagets aktiviteter? Her er noen enkle kjøreregler og tips om hvordan dere kan arrangere en stan...