Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Aktuelle saker for tillitsvalgte

Covid-19 og gjennomføring av årsmøter

Informasjon fra LHLs sentralstyre om gjennomføring av årsmøter.

Opptak av webinar med generalsekretær Frode Jahren

Tirsdag 26. januar 2021 inviterte LHL til webinar med generalsekretær Frode Jahren. Frode orienterte om status for LHLs virksomhet, blant annet om...

Hjertekampen - LHLs store folkehelseløft i 2021

LHL inviterer tillitsvalgte, lokallag, medlemmer - og det norske folk - til å delta i vårt digitale treningsprogram for en mer aktiv hverdag.

Kursrapportering til Funkis for sommer og høstsemester

Mange kurs fra juni til utgangen av november er ikke rapportert enda.

Folkehelseinstituttets retningslinjer for arrangementer, samlinger og aktiviteter

LHL følger de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.

Nye treningsprogrammer

LHL har fokus på fysisk aktivitet i lokallagene. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og behandle hjerte- og...

LHL – en ideell aktør

LHL har siden etableringen av THO i 1943 tilpasset sin virksomhet til samfunnets behov. Nå utvikler LHL tjenestetilbud der privatbetalende er en de...

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om...

LHL – en åpen og inkluderende organisasjon

Bak denne overskriften lurer det mange utfordringer. I 2014 utviklet LHL et eget kurshefte som omhandler noen av disse. Kurset er fortsatt like...

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro...

Forholdet mellom LHL, LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag

LHLs administrasjon får en del spørsmål om de nye organisasjonene LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag, medlemskap og demokratiske rettigheter i ...

Hjerteboka – informasjon og råd om hjertesykdommer

Angina, hjerteflimmer, risiko, undersøkelser, medisiner, operasjoner, sexliv, kosthold. Bekymringer og spørsmål knyttet til hjertesykdommer kan vær...

Hvordan arrangere en stand?

Har dere lyst til å spre informasjon om LHL og lokallagets aktiviteter? Her er noen enkle kjøreregler og tips om hvordan dere kan arrangere en stan...