Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Brosjyrer fra LHL Hjerneslag og Afasi

Nyttige brosjyrer for personer med hjerneslag, afasi og alle pårørende.

For pårørende

Til deg som er pårørende til en slagrammet

Når en person får hjerneslag påvirker det familie, venner og kolleger. I denne brosjyren håper vi du finner nyttig informasjon og at du får svar på noen av de mange spørsmålene som oppstår i en ny og vanskelig situasjon.

Afasipårørende - hva nå?

Den som står ved siden av står også midt oppi

Da vi fikk afasi – pårørende forteller

Mange som opplever afasi i familien kan fortelle at det påvirker sosial omgang, relasjoner og følelser. Innholdet er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner.

Om hjerneslag

Temahefte: Hjerneslag - hva nå?

Fakta, tips og råd til slagrammede og pårørende. Helhetlig og omfattende brosjyre om hjerneslag, konsekvensene av slag og tips om hvordan mestre en hverdag som slagrammet eller pårørende.

Skrevet av anerkjente fagpersoner, med innspill fra slagrammede og pårørende. Innholdet strekker seg fra forebygging til behandling og rehabilitering. Det er egne kapitler om blant annet rettigheter og pårørende. En rød tråd i brosjyren er fakta kombinert med tips og råd.

Du kan også bestille heftet i nettbutikken vår og få tilsendt det antallet du trenger.

Deler av temaheftet er oversatt til engelsk: Living with stroke

Temahefte: Fatigue – den usynlige fienden

Fakta om fatigue, gode råd og tips til deg som sliter med utmattelse. Nyttig informasjon for slagrammede, pårørende, helsepersonell og andre. Slagrammede gir enkle hverdagsråd om hvordan du kan mestre fatigue.

Skrevet av anerkjente fagpersoner, med innspill fra slagrammede og pårørende.

Du kan også bestille heftet i nettbutikken vår og få tilsendt det antallet du trenger.

Om afasi

Afasi – hva nå?

Brosjyren er laget for afasirammede, pårørende og helsepersonell. Den informerer om hva afasi er og hva som er viktig når du har fått afasi.

Engelsk: Afasi - Give Time.pdf

Gi tid

GI TID-brosjyren gir råd om hvordan man best møter med en person med afasi

Afasi og samliv

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende - for begge parter. Språkvansker hos en av partene vanskeliggjør kommunikasjon for begge. Her er noen råd til hvordan man kan møte utfordringer i et samliv, samt noen brukererfaringer.

Samtaler om helse

Mange med afasi og pårørende synes samtaler hos legen er vanskelig. «Samtaler om helse» inneholder 19 tegninger, om fysisk og psykisk helse. Den kan brukes hos legen ved å peke på bildene som hjelp i samtalen.

Brosjyre om primær progressiv afasi (PPA)

PPA er en betegnelse på forskjellige demenssykdommer som starter med språkvansker.