Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Brosjyrer

For slagrammede, personer med afasi og deres pårørende.

Her finner du brosjyrer om hjerneslag, afasi og for pårørende. Flere av brosjyrene kan du også bestille gratis i vår medlemsbutikk.

Materiell for logopeder og helsepersonell: Her finner du verktøy, tips og råd, sjekklister og annet nyttig for logopeder som møter mennesker (og deres pårørende) med afasi.

Om hjerneslag

Hjerneslag - hva nå?

Fakta, tips og råd til slagrammede og pårørende. Helhetlig og omfattende brosjyre om hjerneslag, konsekvensene av slag og tips om hvordan mestre en hverdag som slagrammet eller pårørende.

Last ned

Skrevet av anerkjente fagpersoner, med innspill fra slagrammede og pårørende. Innholdet strekker seg fra forebygging til behandling og rehabilitering. Det er egne kapitler om blant annet rettigheter og pårørende. En rød tråd i brosjyren er fakta kombinert med tips og råd.

Du kan også bestille heftet i nettbutikken vår og få tilsendt det antallet du trenger.

Fatigue – den usynlige fienden

Fakta om fatigue, gode råd og tips til deg som sliter med utmattelse. Nyttig informasjon for slagrammede, pårørende, helsepersonell og andre. Slagrammede gir enkle hverdagsråd om hvordan du kan mestre fatigue.

Last ned

Skrevet av anerkjente fagpersoner, med innspill fra slagrammede og pårørende.

Du kan også bestille heftet i nettbutikken vår og få tilsendt det antallet du trenger.

Om afasi

Afasi - språkvansker etter ervervet skade i hjernen

Brosjyre om afasi

Last ned

Hva er afasi?

Informasjon til deg som har afasi

Last ned

Afasi – Hva nå?

Brosjyren er laget for afasirammede, pårørende og helsepersonell. Den informerer om hva afasi er og hva som er viktig når du har fått afasi.

Last ned

Engelsk: Afasi - Give Time.pdf

Gi tid

GI TID-brosjyren gir råd om hvordan man best møter med en person med afasi

Last ned

Afasi og samliv

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende - for begge parter. Språkvansker hos en av partene vanskeliggjør kommunikasjon for begge. Her er noen råd til hvordan man kan møte utfordringer i et samliv, samt noen brukererfaringer.

Last ned

Samtaler om helse

Mange med afasi og pårørende synes samtaler hos legen er vanskelig. «Samtaler om helse» inneholder 19 tegninger, om fysisk og psykisk helse. Den kan brukes hos legen ved å peke på bildene som hjelp i samtalen.

Last ned

Conversations about health - engelsk.pdf

Samtal om hälsa - svensk.pdf

Puhetta terveydestä - finsk.pdf

Primær progressiv afasi (PPA)

PPA er en betegnelse på forskjellige demenssykdommer som starter med språkvansker.

Last ned

Oppgavehefte

Oppgavehefte på 32 sider for personer med afasi. Det er mye god trening i aktivitet. I dette heftet kan du finne oppgaver som kan bidra til å skape god aktivitet hjemme.

Last ned

Kryssordhefte

Hefte på 32 sider med kryssord og andre oppgaver tilpasset personer med afasi. Det er nok ikke alle oppgavene som vil passe like godt for alle personer med afasi, men prøv deg fram.

Last ned

For pårørende

Afasipårørende - hva nå?

Den som står ved siden av står også midt oppi

Last ned

Da vi fikk afasi – pårørende forteller

Mange som opplever afasi i familien kan fortelle at det påvirker sosial omgang, relasjoner og følelser. Innholdet er basert på erfaringer, tips og råd fra pårørende, personer med afasi og fagpersoner.

Last ned