Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kun sykehusleger kan skrive ut immundempende medikamenter

Viktig informasjon ang. resepter på immunsuppressive medikamenter

Fra 1. september 2020 gjelder nye retningslinjer på hvem som kan skrive ut resepter på immunsuppressive medikamenter, som Certican, Prograf, Sandimmun Neoral, Cellcept.

Disse medikamentene er nå endret til H-resept, som innebærer at det kun er sykehusleger som kan skrive resepter på disse medikamentene, og dermed ikke fastleger.

https://www.helsenorge.no/medisiner/legemidler-paa-h-resept/

En spesialist på ditt lokalsykehus kan skrive ut H-resepter. Du må ha en oversikt over dine medisiner, og hva du trenger resept på, og be legen om resept på disse når du er på kontroll lokalt.

Hvis du trenger resepter utenom sykehuskontroller, må du ta kontakt med ditt lokalsykehus.

Hvis du ikke får ordnet det på ditt lokalsykehus, kan de hjertetransplanterte ta kontakt med oss og vi kan skrive resept. Men vi har veldig mange pasienter, så det er viktig at mest mulig reseptskriving gjøres på lokalsykehus.

Hilsen Tx-enheten, Kardiologisk avdeling, 11/9-2020