Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Møte med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Skoler og barnehager har vært stengt, alle som har hatt anledning til det har hatt hjemmekontor. Hold deg hjemme, var budskapet. En hel verden i unntakstilstand. Men så skjer det; smittetallene går ned og samfunnet skal på en eller annen måte bevege seg mot noe som ligner det normale. Hva gjør vi da?

Kan vi gå på butikken, få besøk av de nærmeste, spise på restaurant? Hva skjer hvis smittetallene øker igjen? I dag offentliggjorde regjeringen en plan for gjenåpning av samfunnet. Men hvordan skal risikogruppene forholde seg til dette?

Sammen med kommunikasjonssjef i LHL Martin Steen har representanter fra arbeidsutvalget i LHL Transplantert hatt et møte med noen av dem som forteller oss hva i alle verden vi skal gjøre; nemlig Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Sammen med LHL løftet vi frem disse sakene:

 • Hvilke retningslinjer gjelder nå for personer som er svært utsatte for å få bli alvorlig syke eller dø av Covid-19?
 • Klare retningslinjer med tanke på sykemelding for risikoutsatte som ikke kan ha hjemmekontor, slik at fastleger har hjemmel til å sykemelde
 • Hvor skal vi bo hvis det skulle oppstå smitte blant personer i husstanden?
 • Psykisk støtte når dette blir en for stor belastning over tid
 • Prioritert testing av risikoutsatte grupper og deres familier

Normalisering?

På mandag kan skolene begynne å ta imot de eldre elevene. I juni håper regjeringen å kunne åpne treningsstudioene. Men. Det vil ta tid før man har effektiv behandling eller godkjente vaksiner mot dette viruset. I følge Helseminister Høye må vi leve med den usikkerheten koronasmitten har å by på i ett til to år.

Uendrede råd til risikogruppene

Til tross for denne gjenåpningen er rådene til risikogruppene uendret (en artikkel om de eksisterende rådene finner du her). Risikogruppene har i lang tid levd svært isolert, og en oppmykning av de strenge restriksjonene skaper usikkerhet. Vi smitten stige? Hvordan skal vi forholde oss mens vi venter og ser? Hvor lenge vil livene våre være så sterkt preget av av dette viruset? Etter møtet med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vi ventet på klarere svar på disse spørsmålene. De lar vente på seg. 

Men vi venter ikke. Sammen med LHL presser vi på for at de viktige spørsmålene som preger livene våre, skal bli besvart. Du kan lese mer om denne prosessen på LHLs nettside.

Det er vanskelig å spå - særlig om fremtiden 

Dette vet vi: for transplanterte er det viktig å unngå smitte - alltid. Men fordi de dataene man har om korona er så usikre, er det vanskelig å si om det å være transplantert i seg selv gir økt fare for å få et alvorlig forløp. Ulike land behandler dette spørsmålet på hver sin måte. I England står organtransplanterte for eksempel øverst på listen over personer med svært høy sårbarhet. Rådene i Norge sier at transplanterte kan ha økt risiko.

Men det er viktig å vite at det å ha flere underliggende sykdommer (du finner en oversikt over diagnosene som gir økt risiko på FHI sine nettsider), kan gi særlig økt risiko for å bli alvorlig syk eller dø av Covid-19. Dessverre er det ikke sånn at det å være transplantert gjør at man er fredet fra andre sykdommer. På grunn av den underliggende sykdommen og de immundempende medisinene, er det ikke uvanlig for hjerte- og lungetransplanterte å ha en kombinasjon av for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og redusert nyrefunksjon.

Men. Hvis du er en av dem som er:

 • over 65 år
  eller
 • har hjertekarsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
  eller
 • diabetes

er du av FHI automatisk regnet for å være i en risikogruppe.

Lave smittetall

I det nevnte møtet understreket Folkehelseinstituttet allikevel at det per i dag er lite smitte i samfunnet, og at det derfor generelt er lav risiko for å få viruset hvis man følger smittevernrådene. Som det ble sagt, så «hopper ikke viruset opp på deg». Med god avstand (slik at ingen puster oss i ansiktet) og god håndhygiene, så er risikoen begrenset.

Tvert imot oppfordret de oss til å være i aktivitet, komme oss ut på steder hvor det er lite folk, så vi kan holde oss i bevegelse og få litt variasjon. De understreket at det er viktig å ta vare på helsa; det er også med på å avgjøre hvor godt vi tåler å bli syke.

Kampanje rettet mot risikogruppene

Folkehelseinstituttet jobber med å lage kampanjer direkte rettet mot risikogruppene, og var derfor glade for å få innspill på hva vi savner. Her løftet vi fram at vi ikke bare trenger å høre hva vi ikke kan gjøre, men også hva vi kan gjøre. LHL og LHL Transplantert har sagt ja til å kontaktes i forbindelse med utviklingen av slikt materiale, hvis de trenger brukere til å vurdere det underveis. Vi gleder oss til å se resultatet!

Sykemelding

Det ble opplyst om at det jobbes med en løsning når det gjelder sykemelding av personer i risikogruppene. Det er svært mange som opplever de ulikhetene som kan oppstå når hver fastlege skal gjøre disse vurderingene på egenhånd. Her håper vi at det vil komme svar innen relativt kort tid.

Bosituasjon ved smitte i hjemmet

Kommunen skal sørge for at personer kan oppholde seg på hotell eller et annet sted anvist av kommunen, hvis bovilkår, familiesituasjon eller andre forhold ikke sikrer forsvarlig smittevern. Her finner du Helsedirektoratets informasjon om alternativt bosted ved smitte. 

Psykisk helse

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var ikke kjent med at det fantes noe eget tilbud knyttet til risikogruppene i denne situasjonen. Derimot informerte de om at det kommunale tilbudet innen psykisk helsevern stort sett har vært uendret under koronakrisen, man har bare flyttet tilbudet over til digitale plattformer. De understreket at det viktig at man tar kontakt med hjelpeapparatet i sin kommune dersom man har behov for det. På NAV sine hjemmesider ligger det også en oversikt over ulike tjenester, på nett og telefon, hvis man har spørsmål eller bekymringer rundt situasjonen. 

Samtaletilbud

Hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med en person som selv er transplantert (en likeperson) har LHL Transplantert et eget samtaletilbud. Disse er kurset gjennom LHL og har taushetsplikt. Vi jobber stadig med å finne trygge og gode måter å støtte hverandre på, så dette tilbudet og mer sosiale tiltak på nett er under utvikling. Men i mellomtiden er det bare å ringe en av våre likepersoner:

Likepersoner i LHL Transplantert

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90

Arne fikk ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og ble hjertetransplantert i 2008. Arne arbeider 50 % og ønsker å bidra positivt ved å være tilstede og dele egne erfaringer.

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp og for Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Bente svarer gjerne på spørsmål rundt alvorlig lungesykdom og transplantasjon. 

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.