Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sykemelding til personer i risikogruppene

Etter press fra blant annet LHL og LHL transplantert er det nå mulig for leger å sykemelde personer på grunn av økt risiko for alvorlig Covid-19.

Ikke alle jobber kan tilrettelegges slik at smittefaren knyttet til korona er tilstrekkelig liten for en person i risikogruppa. Det har derfor kommet nye retningslinjer til legene, som gjør det mulig å sykemelde med diagnosen "Engstelig for sykdom i luftveiene". 

Ikke alle i risikogruppa kan sykemeldes. I retningslinjene til legene står det at de alltid skal undersøke om hjemmekontor eller egenmelding er mulig i stedet for sykmelding.

Ellers skal det gjøres en vurdering av følgende

  • Har pasienten økt risiko for alvorlig forløp av covid-19?
  • Kan sykmelding unngås med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen? Ved behov kan du be pasienten dokumentere at slik tilrettelegging ikke er mulig.
  • Kan sykmelding unngås ved bruk av reisetilskudd?
  • Kan pasienten jobbe gradert?
  • Dersom pasienten må sykmeldes 100%, må du opplyse i sykmeldingen hvilken vurdering som er gjort og hva som eventuelt skal til for at pasienten kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis.
  • Bruk diagnose R27 som hoveddiagnose. Pasientens grunnsykdom kan brukes som bidiagnose.

Med friske ønsker fra oss i Arbeidsutvalget