Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vaksineråd til transplanterte

COVID-vaksinasjon av organtransplanterte

Prioritet

Det ideelle tidspunktet for vaksinasjon etter organtransplantasjon og stamcelletransplantasjon avhenger av behovet for beskyttelse veid opp mot forventet virkning av vaksinen (https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-ved-sykdom/vaksinasjon-ved-medfodt-immunsvikt/).

Tidspunkt

Den første tiden etter transplantasjonen er immunsuppresjonen høy og situasjonen mest ustabil. Generelt mener vi derfor at mellom 3 og 6 måneder etter transplantasjon er det beste tidspunkt for vaksinasjon. Siden det er vist at organtransplanterte har høyere risiko for død hvis de får et alvorlig forløp av COVID-sykdom (1-3) (1-3), er det sannsynligvis riktig med et tidspunkt så tidlig som mulig, altså nærmere 1–3 måneder etter transplantasjonen for enkelte nyretransplanterte. For grupper som har fått kraftigere immunsuppresjon (stamcelletransplanterte, hjerte- eller lungetransplanterte), er det bedre å vente til tidligst 3–6 måneder etter transplantasjon, fordi vaksineresponsen antagelig er svakere den første tiden etter transplantasjonen (4).

Andre forutsetninger

Både for transplanterte og andre gjelder at tilstanden må være stabil når vaksine skal settes. For transplanterte betyr det at de bør ha god funksjon av organet, ingen aktuell infeksjon og ikke nylig avstøtningsreaksjon/transplantat-mot-vert sykdom (GvHD). Ved tvil med tanke på vaksinering må dette avklares med transplantasjonsspesialist ved OUS i hvert enkelt tilfelle.

Vaksinasjonssted

Som hovedregel skal vaksiner gis i kommunehelsetjenesten også til transplanterte. I noen tilfeller vil OUS kunne gi vaksinen. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor den transplanterte er svært ofte eller kontinuerlig innlagt ved OUS.

Type vaksine

Ingen transplanterte var med i utprøvingen av de tilgjengelige vaksinene mot COVID-19. Folkehelseinstituttet har anbefalt at immunsupprimerte fortrinnsvis gis mRNA-basert vaksine (Pfizer-BioNTech eller Moderna). Det finnes også teoretiske muligheter for at vektorbaserte vaksiner hos noen få kan initiere rejeksjon eller GvHD. Vi mener at mRNA-vaksinen derfor bør foretrekkes til transplanterte. Dersom manglende tilgjengelighet av mRNA vaksine medfører lengre ventetid, bør imidlertid vaksinering veie tyngre enn hvilken type vaksine som velges. Uansett hvilken vaksine som gis, bør pasientene følges ekstra godt opp i månedene etter vaksinering.

For øyeblikket er Astra-Zeneca-vaksinen holdt igjen i Norge, og vi vil komme tilbake til en spesifikk anbefaling om denne vaksinen når de endelige vurderingene er foretatt.

Vaksinasjon av husstandsmedlemmer

Prioriteringen av vaksiner i Norge har ikke tatt hensyn til at vaksiner også kan redusere smittsomhet. Vi tror imidlertid at det er sannsynlig at en vaksinert person også har mindre sannsynlighet for å videreføre smitte. Derfor mener vi at det vil være fornuftig at husstandsmedlemmer også vaksineres. Det er ikke gitt rom for det i Folkehelseinstituttets prioritering, men vi vil oppfordre alle som er i husstand med noen som er transplantert, om å la seg vaksinere mot COVID-19 når det blir deres tur.

Vaksinasjon av pasienter som venter på transplantasjon

Vaksinasjon før start av immunhemmende medikamenter vil trolig være gunstig. Vi anbefaler vaksinasjon av pasienter på venteliste for transplantasjon.

Vaksinasjon av barn

Vaksinasjon av barn under 16 år er foreløpig ikke aktuelt på grunn av manglende data.

 

Referanser

  1. Danziger-Isakov L, Blumberg EA, Manuel O, Sester M. Impact of COVID-19 in solid organ transplant recipients. Am J Transplant. 2021;21(3):925-37.
  2. Chaudhry ZS, Williams JD, Vahia A, Fadel R, Parraga Acosta T, Prashar R, et al. Clinical characteristics and outcomes of COVID-19 in solid organ transplant recipients: A cohort study. Am J Transplant. 2020;20(11):3051-60.
  3. Hage R, Schuurmans MM. COVID-19 in solid organ transplant recipients. Clin Infect Dis. 2020. ePub ahead of print. doi: 10.1093/cid/ciaa1629
  4. Boyarsky BJ, Werbel WA, Avery RK, Tobian AAR, Massie AB, Segev DL, et al. Immunogenicity of a Single Dose of SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccine in Solid Organ Transplant Recipients. JAMA. 2021. ePub ahead of print. doi: 10.1001/jama.2021.4385