Hopp direkte til innhold
Person som spiller petanque

Likepersonsaktiviteter

LHLs lokallag har mange ulike aktiviteter ledet av likepersoner. Og på hjerte- og lungesentrene til LHL finner du likepersoner med taushetsløfte.

Likepersoner i lokallagene

Våre lokallag har medlemmer som utfører forskjellige former for likepersonstjeneste. Dette er et tilbud til deg som ønsker noen å snakke med.

Tilbudet i det enkelte lokallag bestemmes ut fra medlemmenes ønsker og behov. Aktiviteten lokalt avhenger også av om laget har likepersoner til å utføre tjenesten eller lede tiltaket.

Likepersonstjenester som lokallaget kan tilby:

  • likepersontjeneste på sykehusets avdelinger og lærings- og mestringssenter
  • kontakt med likepersoner på telefon (telefontjeneste)
  • hjemmebesøk eller besøk av likepersoner på institusjon (for eksempel på sykehjem/rehabiliteringssenter) etter avtale
  • tilbud om kontakt med likepersoner på det lokale LHL-senteret eller på annen møteplass i nærmiljøet
  • samtalegrupper for erfaringsutveksling

Likepersoner og trimgrupper

Samtalen med likeperson kan gjerne kombineres med aktivitet. LHL tilbyr blant annet instruktøropplæring til medlemmer som ønsker å lede trimgrupper. De fleste av våre lokallag har trimtilbud ledet av likepersoner.

Likepersoner og trimtilbud

 

Dette gjelder både hjertetrim og lungetrim på forskjellige aktivitetsnivåer, bassengtrening (vanntrim) og trimdans. Andre vanlige trimtiltak er stavgang og turgrupper ledet av likepersoner, samt andre former for fysisk aktivitet i grupper (for eksempel bowling, golf, boccia, sykkel og ski).

Trimtiltaket kan foregå på LHL-senteret, i leide lokaler eller utendørs.

Ta kontakt med ditt lokallag for mer informasjon. 

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

  • Tastevalg 1: Hjertesykdom
  • Tastevalg 2: Lungesykdom
  • Tastevalg 3: Hjerneslag
  • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19 (Åpen hverdager kl. 18–21 )