Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Fra bassenget på Unicare Røros
Foto: Rune Eide

Sommeropphold på Røros!

Spesialisert rehabilitering for hjerte- og lungetransplanterte fra 22. juni til 16. juli på Unicare Røros!

Med redusert effekt av vaksinen for transplanterte og nok en usikker sommer i vente, er det ikke lett å planlegge ferien. Kanskje du kunne tenke deg å bruke sommeren på å pleie helsa, sammen med andre transplanterte?

LHL Transplantert jobber iherdig for å få på plass dedikert finansiering til dette tilbudet. Helseregionene behandler nå saken, men inntil videre er vi avhengige av at Unicare Røros har ledig kapasitet. Det har de nå. Det er kort varsel, og det er sommer. Men, på den annen side - en sommer på Røros er ikke å forakte! Vi håper at dere som har lyst, behov og anledning, kaster dere rundt og får en henvisning fra legen. Tilbakemeldingene fra første opphold har vært formidable, så ønsker du rehabilitering i vakre omgivelser sammen med andre i samme situasjon, er dette noe for deg!

Bakgrunn for tilbudet

Det finnes gode systemer for å fange opp og henvise pasienter til rehabilitering rett etter transplantasjonen. Mange av våre medlemmer har imidlertid hatt vanskeligheter med å få hjelp senere i forløpet når ulike helseproblemer eller mangel på treningsmotivasjon melder seg. Dette er en utfordring!

Forskning viser nemlig at mange får nye utfordringer på grunn av den immundempende behandlingen. Medisinene er det som holder oss i live; men det er også de som gir oss diabetes, høyt blodtrykk, benskjørhet, hudkreft, høyt kolesterol og redusert nyrefunksjon, for å nevne noe. Mange sliter også med utfordringer som vedvarende utmattelse/fatigue, uro og søvnproblemer, noe som kan bli temmelig slitsomt å leve med over lengre tid. 

Mange av disse utfordringene kan bedres med et rehabiliteringsopphold - der får man satt av god tid til trening, undervisning, søvn og egenpleie. Det er også viktig å treffe andre som forstår hva dette handler om, for å finne måter å håndtere det på. For et transplantert liv er ikke det samme som et friskt liv. Få har, på denne unike måten, kjent på kroppen hvor skjørt livet kan være og fortsatt er. Så hvordan kan vi leve best mulig - med våre utgangspunkt?

Spesialisert rehabilitering

Vi har jobbet lenge for å få til et eget opphold hvor hjerte- og lungetransplanterte samles i egen gruppe og får et tilpasset program. Dette er andre gang Unicare Røros (tidligere LHL) tilbyr et spesialisert opplegg til vår gruppe. De har lang erfaring med hjerte- og lungerehabilitering, og er den eneste institusjonen i Norge som har et slikt tilbud. I og med at vi er en liten pasientgruppe er det vanskelig for institusjonene å bygge opp kompetanse på akkurat vår gruppe. Men ved å aktivt benytte brukermedvirkning i planleggingen, og å samle mange av oss på ett sted, får de bedre oversikt over våre behov og vi kan være med å påvirke hva akkurat vi trenger. Her er det altså snakk om senrehabilitering, slik at du vil møte andre som også har vært transplanterte en stund (minst ett år).

Dere som er interessert kan allerede nå bestille time til deres fastlege og be om å bli henvist til Unicare Røros for rehabilitering. Søknad sendes på vanlig måte (slik din fastlege er vant til å søke rehabilitering), og så vil Unicare Røros ta seg av organisering vedrørende felles inntak. Husk at fastlegen MÅ skrive at dere er hjerte-/lungetransplanterte. Det vil komme spørsmål om hvorfor dere ønsker å søke til akkurat Unicare Røros, og da er det altså fordi de er de ENESTE i Norge med felles inntak og eget program for vår pasientgruppe. Informasjon fra Unicare Røros, som eventuelt kan legges ved/ettersendes i en søknad finner du her.

Tips til hva det kan være greit å ta med seg til legen finner du her:

Fra fastlege til rehabilitering