Hopp direkte til innhold

LHL Vest-Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Vest-Agder skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vest-Agder

Adresse: LHL Vest-Agder
LHL Vest-Agder
2051 JESSHEIM
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rolf Hagen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant rolf.hagen.rh@gmail.com 41622071 41622071
May Brit Borgi Olsen 1 Varamedlem kurtols2@gmail.com 38710046 91642547
Laila Ravnåsen Brukerrep. kommunalt råd, Styremedlem fylkesutvalg, Vara landsstyret laila.ravn@outlook.com 91663147 91663147
Sissel Thorkildsen Fylkesstudieleder, Landsstyrerepresentant sis-thor@online.no 91839890 91839890
Karl Nesheim Leder i valgkomite lokallag karlnesh@online.no 38393836 97553551
Gunbjørg Olafsen Vara landsstyret gunbjorgolofsen@gmail.com 90762103