Hopp direkte til innhold

LHL Vest-Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Vest-Agder skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalg i Vest-Agder.Likemannskoordinator Øystein Brekke, fylkesstudieleder Sissel Thorkildsen, utvalgsmedlem Anne Marie Hegland og utvalgsleder Rolf Hagen.

LHL Vest-Agder - 10011900

Adresse: LHL Vest-Agder
LHL Vest-Agder
0028 OSLO
Tlf: Mobil:
Epost: Bankkonto:

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Laila Ravnåsen Varamedlem, Vara landsstyret laila.ravn@outlook.com 91663147 91663147
Sissel Thorkildsen Fylkesstudieleder, Landsstyrerepresentant sis-thor@online.no 91839890 91839890
May Brit Borgi Olsen 2. Varamedlem kurtols2@start.no 38710046 91642547
Rolf Hagen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant rolf.hagen.rh@gmail.com 41622071 41622071
Anne Marie Hegland Styremedlem fylkesutvalg anne.hegland1@gmail.com 48101516 48101516
Øystein Johan Brekke Vara landsstyret, Likemannskoordinator fylkesutvalg oysteinbrekke8@gmail.com 38371352 95723019