LHL

Hopp til innhold
Foto: Nordic Office of Architecture

LHL bygger framtidens sykehus

Virksomheten vil bestå av dagens tilbud ved LHL-klinikkene på Feiring og Glittre - med rehabilitering til hjerte- lunge- og kreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgi og invasiv kardiologi. I tillegg nye medisinske og kirurgiske tjenester.

Det nye sykehuset åpner i februar 2018.

Les om prosjektet

Våre pasienttilbud

Utdanning, behandling, rehabilitering og bistand

LHL-klinikkene i Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim
Spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering.

LHL-klinikkene Feiring
Spesialsykehus for hjertesyke.

LHL-klinikkene Glittre
Spesialsykehus for lungesyke.

LHL-sykehuset Gardermoen
Vi bygger framtidens sykehus på Gardermoen.

LHL-sykehuset Vestfold
Legespesialistsenter og røntgeninstitutt.

Nimi
Ledende innen idrettsmedisin. Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg å bli friskere og prestere bedre.

Krokeide videregående skole
Yrkesrettet utdanning for voksne med fysiske og psykiske funksjonsutfordringer.

LHL Internasjonal
LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse.

LHL Hjerneslag
For hjerneslagpasienter og pårørende.

LHL Astma og allergi
For deg med astma, allergi eller eksem.

Rådgivning
Et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre.

Kolslinjen
Svartjeneste for deg som har spørsmål om kols og lungesykdommer.