Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Røykeavvenning

Man vet at røyking øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer. Dersom du røyker og ønsker å gjøre noe for å redusere denne risikoen og få bedre helse, får du raskt en stor gevinst ved å slutte å røyke.

Dersom du slutter å røyke, halverer du denne risikoen allerede ett år etter røykeslutt. Deretter reduseres risikoen gradvis – du kan lese mer om dette her.

Mange av de som vil slutte å røyke, er usikre på om de er motiverte nok. Det første steget mot et tobakksfritt liv er å tenke gjennom hvorfor du vil slutte. Hva vil du oppnå? Hvorfor ønsker du virkelig dette?

Les mer om motivasjon.

Du er nødt til å bestemme deg dersom du vil stumpe røyken for godt. Det er du som må gjøre jobben. De rundt deg kan bare oppmuntre og støtte deg.

Det er mange måter å slutte på. Det gjelder at du finner den metoden som passer deg og som du selv tror på. Kanskje har du prøvd å slutte før. Trekk fram dette som en erfaring du kan dra nytte av ved neste forsøk. Hva fungerte tidligere og hva var det som gjorde at du ikke fikk det til?

Dersom du finner ut at du trenger hjelp i prosessen mot å slutte, finnes det mange hjelpemidler du kan bruke.

Nyttige tips i prosessen mot røykeslutt

Det finnes mange gode råd for deg som skal slutte å røyke. Du må selv finne den metoden og fremgangsmåten som passer for deg. Her finner du noen tips som du kanskje kan benytte deg av:

  • Bestem deg for dato for røykeslutt. Dette kan gjerne være et par uker fram i tid.
  • Skriv opp alle grunnene til at du vil slutte å røyke.
  • Bestem deg for hvordan du vil gå fram for å slutte. Skaff deg hjelpemidlene du evevtuelt tenker å bruke.
  • Trapp ned på røykingen i perioden fram til røykesluttdato. Prøv å bevisstgjøre deg selv i forhold til når du røyker, hvor og hvorfor. Skriv logg der alt dette dokumenteres.
  • Bestem deg for å bryte røykevanene dine. Røyk til andre tidspunkter og på andre steder enn du er vant til. Kanskje kan du bytte til et annet sigarettmerke?
  • Bestem deg for hva du skal gjøre når røykesuget kommer. Avled oppmerksomheten med enkle tiltak – gjør noe annet.

For konkrete tips, les mer på slutta.no

Hjelp ved røykeslutt

Sannsynligheten for å lykkes med røykeslutt øker dersom du bruker hjelpemidler. En kombinasjon av hjelpemidler og andre støttende tiltak, som røyketelefonen, kurs og nettbaserte oppfølgingsprogrammer kan lønne seg. Mulighetene er mange!

Nikotinerstatningsprodukter

Når du slutter å røyke skal du både takle kroppens fysiske avhengighet av nikotin og den psykiske avhengigheten knyttet til ritualer rundt røyken – vanene dine. Nikotinerstatningspreparater tilfører kroppen noe nikotin og demper derved de fysiske abstinensene du kan få ved røykeslutt. Produktene er reseptfrie, og fås kjøpt på apotek eller i dagligvarebutikker.

Det finnes flere typer nikotinerstatningsprodukter, for eksempel plaster, tyggegummi, sugetabletter, smeltetabletter og inhalator. For mer informasjon om produktene, gå nettsidene til Nicorette og Nicotinell.

Champix er et legemiddel til bruk i en røykesluttprosess. Champix inneholder ikke nikotin, men virker direkte mot nikotinavhengigheten. Champix er en reseptbelagt medisin og må derfor foreskrives av lege til røykere som ønsker å slutte.

Les mer om Champix

Champix virker på nikotinreseptorene på to måter:

  1. Reduserer røykesuget og abstinenssymptomene.
  2. Demper eller fjerner nytelsen av en sigarett.

Behandling med Champix varer i 12 uker. Den første uken av behandlingen skal dosen trappes opp, og fra dag 8 bruker du full dose. Denne opptrappingen er enkelt illustrert i startpakningen. Ved oppstart bør du bestemme seg for en dato for røykeslutt. Det er anbefalt at røykeslutt skjer 1-2 uker etter oppstart av Champix.

Røykesluttkurs

Det finnes mange typer kurs som har som mål å hjelpe deg i prosessen mot røykfrihet. Finn et kurskonsept som du har tro på. Felles for alle disse kursene er at du treffer noen som har samme mål som deg: å slutte å røyke. Fellesskapet i slike grupper kan være veldig motiverende og inspirerende.

Helsedirektoratet har utarbeidet et opplegg og utdannet kursledere over hele landet innen røykeslutt.

Nettbaserte oppfølgingsprogram

Nettsiden slutta.no er et tilbud til deg som vil bli uavhengig av røyken. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt. I tillegg til informasjon om røykeslutt og flere tester, har slutta.no funksjonene dagbok (blogg), gjestebok (vegg) og diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon.

Slutta.no har også egen Facebookside for inspirasjon- og erfaringsutveksling.