LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Partnere

Temeke kommunale tuberkuloseprogram

Det regionale tuberkulose- og lepraprogrammet i Temeke ble etablert som del av det nasjonale, offentlige TB-programmet i Tanzania i 1977. I dag...

Copperbelt Health Education Project

Copperbelt Health Education Project (CHEP) har jobbet med forebygging av hiv/aids og involvering av lokalsamfunnet i Copperbelt-provinsen siden 1988.

Verdens helseorganisasjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ansvaret for å lede og koordinere helsearbeidet innenfor FN-systemet. WHO har 194 medlemstater med hovedkvarter...

Stop TB Partnership

Stop TB-partnerskapet ble etablert i 2001 og består nå av over tusen partnere fra mer enn hundre land. Visjonen til Stop TB-partnerskapet er “En...

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ledet av helse- og omsorgsministeren, og har det overordnede ansvaret for at befolkningen i Norge får gode ...

Helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres og drifte...

Norad

Norad er Norges direktorat for utviklingssamarbeid.

Atlas-Alliansen

Atlas-Alliansen er en stiftelse som organiserer norske organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende som jobber for bedre levekår for...

Association for Supporting MDR-TB Patients

Assosiation for Supporting MDR-TB-Patients (ASPTMR) har som formål å ivareta pasienters helsemessige, psykologiske og sosiale behov.

Kaalmo helseorganisasjon

Kaalmo er en humanitær hjelpeorganisasjon som jobber med helse, særlig tuberkulose, i Nord-Somalia og Norge.