Hopp direkte til innhold

Rettigheter

Etter et hjerneslag har du rett til nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester.

Etter et hjerneslag har du rett til nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester som blant annet fysioterapi, hjemmehjelp og logoped. Som pårørende kan du ha rett til avlastning.

Les om: Rett til helsehjelp

Rettigheter etter hjerneslag

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.

Foto: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en organisasjon for slagrammede og pårørende som arbeider for bedre tilbud til og rettigheter for de som er rammet av slag og deres pårørende. 

Mer om LHL Hjerneslag