Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Rettigheter

Etter et hjerneslag har du rett til nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester.

Dette kan blant annet være behov for fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, hjemmehjelp, hjelpemidler og hjemmesykepleie. Som pårørende kan du ha rett til avlastning.

Les om: Rett til helsehjelp

Tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner. Rehabiliteringen skal forankres i den slagrammedes livssituasjon og det livet som skal leves videre, enten det dreier seg om rehabilitering i sykehus, rehabilitering i annen institusjon eller rehabilitering i hjemmet.

Rehabiliteringsguide

Ved utskriving fra sykehuset skal det foreligge plan for videre rehabilitering og oppfølging. Denne informasjonen skal overføres til neste oppfølgende instans.

Før utskrivelse skal både hjelpebehovet og hvordan det hjemlige miljøet er vurderes. Sykehuset må samarbeide med personell i kommunen.

Pårørende: Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Du kan finne mange gode råd, tips og nyttig informasjon på helsenorge.no. I tillegg hos pårørendesenteret.no og hos pårørendealliansen.

For pårørende

Rettigheter etter hjerneslag

Rehabilitering etter slag

Målet er at du får hjelp til å lære deg ferdigheter som du har mistet på grunn av hjerneslaget. Dette vil gi deg bedre livskvalitet og større uavhengighet i hverdagen.

Individuell plan og hjerneslag

Dersom det er behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenester over tid, og det er to eller flere tjenester involvert har man rett på en individuell plan.

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning hvor det ansettes en assistent, og hvor bruker eller pårørende er arbeidsleder.

Sykehjem etter hjerneslag

Hvis man ikke kan fortsette å bo i egen bolig etter slaget, skal kommunen tilby korttidsopphold eller permanent plass, basert på behovet.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.

To menn i samtale på institusjon Foto: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en organisasjon for slagrammede og pårørende som arbeider for bedre tilbud til og rettigheter for de som er rammet av slag og deres pårørende. 

Mer om LHL Hjerneslag