Hopp direkte til innhold

Dine rettigheter

Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.

Attføring på Krokeide

Krokeide videregående skole er drevet av LHL, og er en del av NAVs tilbud om yrkesrettet attføring.

LHL tilbyr yrkesrettet attføring for voksne på Krokeide vgs i Bergen. Tilbudet er et gratis og landsdekkende med internatrom på skoleområdet. Krokeide vgs er det eneste utdanningstilbudet i landet med et internt sosialmedisinsk støtteapparat.

Les mer om tilbudene på Krokeide vgs

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.

Du kan treffe pasientombudet på telefon 415 46 963 og e-post al@lhl.no.