LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Aktuelt fra LHL Hjerneslag

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag.

Tommy Skars blogg

Pakkeforløp hjerneslag skal være en gave til helsepersonell, slagrammede og pårørende. Men hva skjer om mottakerne ikke forstår innholdet, eller hva nytten av det er?

Les hele blogginnlegget i Dagens medisin, fra 9. februar 2020

Les mer om 

Underholdende læring om hjerneslag

SykepleiePluss er en tjeneste som tilbyr det de kaller en videolærebok primært beregnet på sykepleiestudenter. Her er tema innen anatomi, fysiologi...

Spill deg bedre

Spill deg bedre er en nettside laget av Sunnaas Sykehus som gir deg en oversikt over spill som kan bidra i rehabilitering etter ervervet hjerneskade.

Når ordene er der – men ikke kommer ut!

«Når ordene er der, men ikke kommer ut» er tittelen på masteroppgaven til Mette Granum Holm fra Vestre Toten. Den handler om voksne slagrammede med...

Ikke allright med hjerneslag

Ragnhild Mork som i disse dager lanserer boken "Slagdama. Livet er egentlig allright" svarer et klokkeklart ja på at norske politikere bør lese bok...

Erfaring med bruk av ortopediske hjelpemidler

Mange slagrammede har nytte av ortopediske hjelpemidler for å bedre funksjon og forebygge komplikasjoner. Vi har snakket med Anne Grethe Iversen...

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i Oslo

I Oslo har Hilde Magelssen og Anne Heimdal, som selv er slagrammede, sammen med leder John Bjørnøy i LHL Oslo etablert et nettverk for unge...

Synsforstyrrelser etter hjerneslag

Mange slagrammede opplever å få synsforstyrrelser som følge av hjerneslaget. Ikke alle får påvist forstyrrelsen og kan derfor gå glipp av viktig...

12 000 rammes av hjerneslag hvert år

Oppdaterte tall fra Helsedirektoratet viser at det hvert år rammes rundt 12 000 av hjerneslag. Fram til nå har det vært brukt ulike tall på...

Usynlige følgetilstander kan stå i veien for å komme tilbake på jobb etter hjerneslag

I en engelsk studie av innlegg på et nettforum for slagrammede kommer det frem at usynlige utfall som fatigue, konsentrasjons- og hukommelsesvanske...

Pass på at kritisk informasjon er registrert i kjernejournalen

Kjernejournal skal gi helsepersonell mulighet til å få informasjon om kritiske opplysninger om deg når du er til behandling. Du kan selv bidra til ...

God slagbehandling kan bli enda bedre

Norsk hjerneslagbehandling er god, og blir stadig bedre, viser årsrapporten til Norsk Hjerneslagregister for 2015. – Dette er en gledelig utvikling...

Nå kan du gjøre ditt livs investering!

Tiden du bruker på å bli bevisst på noen få symptomer og tall, kan være din beste investering noensinne. Både for deg selv, dine nærmeste og...

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Et kappløp mot tiden – diagnostikk av hjerneslag utenfor sykehuset

Når tiden er knapp og minutter til behandling er avgjørende for pasientens prognose, må vi bringe sykehuset og livreddende behandling ut til...

Store forventninger til oppfølging av rehabiliteringsplanen

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge er fornøyd med at den lenge varslede opptrappingsplanen for rehabilitering nå kommer, og at det kommer...

Ny førerkortveileder fra 1. oktober 2016

Fra første oktober 2016 kommer det en ny førerkortveileder. Nå får fastlegene større ansvar for å vurdere om pasienten innfrir helsekravene til å h...

Statsbudsjettpenger til hjerneslagkampanje kan redde liv

Når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017 forventer LHL Hjerneslag penger til symptomkampanje om hjerneslag også neste år...

Nytt tilbud til yngre hjerneslagpasienter

Vil du gjøre en innsats for LHL Hjerneslag?

Har du hatt hjerneslag og ønsker å engasjere deg for å hjelpe andre, eller bidra med din erfaring for å få enda bedre tilbud for slagrammede og...

Et pensjonistliv uten hjerneslag

Etter et langt liv som yrkesaktiv, er det mange som ser fram til noen år hvor man kan nyte friheten til å gjøre det man har mest lyst til. For mang...