Hopp direkte til innhold

Aktuelt

Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi tar LHL til orde for at alle skolebarn bør bli testet for høyt kolesterol.

Høyt blodtrykk: Hvor lavt bør man gå?

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men når bør behandlingen starte og hvor mye bør blodtrykket senkes?

Krever handling for bedre Oslo-luft

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning, viser en...

LHL-klinikkene Feiring 25 år

Landets nest største hjertesenter er 25 år. På disse årene har det blitt gjennomført mer enn 70 000 hjerteundersøkelser og over 50 000 hjertebehand...

Samtale om medisiner på apoteket

Skal du begynne med nye hjerte- og karmedisiner, kan du nå få tilbud om oppfølgingssamtaler på visse apoteket. Dette er et forskningsprosjekt som...

Mer allergi enn tidligere?

Du har kanskje tenkt over det du også? Langt flere enn "i gamle dager" har pollenallergi, astma og eksem. Karin C. Lødrup Carlsen, overlege og...

Økt innsats på kar- og lungeområdene

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, har vedtatt å forsterke sitt engasjement for mennesker med kar- og lungesykdommer, og blir nå en...

LHLs ærespris til HUNT og Tromsøundersøkelsen

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) og Tromsøundersøkelsen står sentralt i folkehelsearbeidet i Norge. – Gjennom disse undersøkelsene får vi...

Feiring utførte flest bypass-operasjoner i 2013

Ifølge Norsk hjertekirurgiregisters årsrapport for 2013 ble det utført 529 koronar bypass-operasjoner ved LHL-klinikkene Feiring. Til sammenligning...

Hvordan bli kvitt slim i luftveiene?

Har du kols er det sannsynlig at du har økt slimproduksjon i lungene. Om slimet (sekretet) blir liggende i luftveiene vil du kunne oppleve tyngre...

Nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal gi pasientene et enda bedre tilbud og behandling til flere. Derfor samlokaliseres LHL-klinikken...

Brosjyre om legemiddelbruk

Feil legemiddelbruk er et stort helseproblem, og effekten og bivirkninger av forskjellige medisiner varierer fra pasient til pasient. Det er derfor...

Ønsker mer oppmerksomhet på hjertesvikt

Omtrent to prosent av befolkningen, og ti prosent av alle over 75 år, lider av kronisk hjertesvikt. Sykdommen kan oppstå plutselig, men det mest...

Depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt

Forskning viser at depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt. Moderat til alvorlig depresjon er knyttet til hele 40 % høyere risiko i løpet av 11...

Gullegget til LHL og Ebbing

LHL ble 26. november tildelt Gullegget 2013 gjennom Marta Ebbings forskningsprosjekt om B-vitaminer, hjertesykdom og kreft.